Hello bitch
Dear Hiếu PC,


Chúng tôi là fan của anh, website này được lập ra như một lời tri ân cho những người đã giao hợp với mẫu thân của anh.
Đây cũng là sự thách thức chúng tôi giành cho anh và là bãi cứt ỉa vào mặt những thằng cầm cặc cho anh đái.


Chào Thân Ái,

P/S: Page này đéo có cPanel đâu, mò clmm. Thứ làm nên cái page này là thứ công nghệ mà khi mày ngồi tù tụi nó đã làm ra, ngon thì deface dùm bố.

Số lượt địt mẹ Hiếu PC
Số lượt địt mẹ Hiếu PC
We are not Anonymous, we will forget, we will forgive!.